„Gniazdowa” oferta handlowa - NEST ENERGY PARTERS SYSTEMS


Przedsiębiorca posiadający miniflotę (od 5 pojazdów w górę) realizujący codzienne kursy mieszczące się w aktualnych zasięgach samochodów (ok.150-200 km) zaopatrzony w szybką ładowarkę (do 50 kWh) zamontowaną w jego siedzibie i ujętych jako produkt finansowy (leasing bądź długoterminowy najem), ze względu na ogromną różnicę w kosztach eksploatacji, zarówno po stronie paliwa/energii jak i kosztów eksploatacyjnych, uzyskuje oszczędności, stanowiące równowartość raty leasingu bądź najmu. Oprócz niewątpliwej atrakcyjności ekonomicznej takiej oferty, zachętą do jej przyjęcia jest aura nowoczesności i marketingowy efekt premium - wspierania ochrony środowiska, dbania o czystość powietrza.  Ładowarki działać będą w ramach sieci – NEST ENERGY PARTERS SYSTEM. Każdy z przedsiębiorców/Partnerów jest zobowiązany udostępniać je każdemu z uczestników programu w czasie godzin otwarcia, a rozliczenia wzajemne będą dokonywane za pomocą dedykowanego systemu informatycznego. System ten umożliwi też rezerwację najbliższej czynnej stacji ładowania. W ten sposób powstanie Partnerska sieć ładowania obejmująca cały kraj z lokalizacją w miejscach ich naturalnego zapotrzebowania.

Sieć w ramach aplikacji dostępna będzie także dla uczestników z poza systemu w zamian za dodatkową opłatę stanowiskową (placowe) dzięki czemu przedsiębiorca Partner uzyska marżę z ładowania. Moduł podstawowy jako swoiste „gniazdo” – komplet – 5 samochodów typu transporter lub osobowe + stacja szybkiego ładowania trzysystemowa. Ujęcie tych działań w ogólnopolski program pozwala na zaoferowanie lepszych niż detaliczne warunków finansowych transakcji.

Współpraca z samorządem lokalnym Poza przedsiębiorcami innym istotnym adresatem programu są jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki te, szczególnie gminy, zainteresowane są montażem stacji ładowania celem chociażby samego propagowania tej najbardziej ekologicznej części transportu, a także poprzez wymianę odpowiedniej części własnego taboru. W przeważającej większości wymiana taka dotyczyłaby różnych jednostek (przedsiębiorstw) podległych gminie. Zastosowanie opisanego wyżej modułu gniazda będzie więc praktyczne także w gminie, przy czym gminy są zainteresowane szerszym zakresem lokowania stacji ładowania i przystąpieniem do NEST ENERGII PARTNERS SYSTEM. Przystąpienie do Programu ogólnopolskiego posiadającego walory naukowo-badawcze oraz systemowe, uprości procedury związane z stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Stanowić to będzie bazę do opracowania lokalnych podprogramów np. „Otwock Elektryzuje,” „Legionowo Elektryzuje,” „Elektryczny Gdańsk” itp.

MODELOWA KORPORACJA ELEKTRYCZNYCH SAMOCHODÓW PRACUJĄCYCH –ELECTRIC TAXI Partnerem Programu jest modelowe przedsiębiorstwo TAXI działające w oparciu o ofertę samochodową NISSAN wraz z siecią stacji ładowania na terenie Warszawy wraz z systemem zarządzania siecią TAXI z udziałem aplikacji rezerwacji stanowisk ładowania NEST ENERGY PARTNERS SYSTEM.  Electric Taxi współpracować będzie z Cechem Rzemiosł Motoryzacyjnych i Izbą Rzemiosła w rozbudowie stacji szybkiego ładowania w oparciu o członków Cechu (Electric Taxi zabezpiecza nieodpłatnie urządzenia ładujące) i floty elektrycznych samochodów pracujących w ramach sieci TAXI, finansowanej poprzez produkty w postaci lasingu i wynajmu długoterminowego. Upowszechnianie samochodu elektrycznego ma stanowić istotny czynnik walki o „oczyszczanie” powietrza i walki ze smogiem na terenie aglomeracji Warszawskiej oraz stanowić model do przeniesienia tych doświadczeń dla innych polskich samorządów miejskich Nie ma lepszego sposobu na rozpowszechnianie wiedzy o samochodach elektrycznych niż taksówka. Profesjonalne przeszkolenie kierowców w ramach projektu „Kierowca- Promotor-Sprzedawca” pozwoli stworzyć system promocji bezpośredniej samochodu elektrycznego i idei elektryfikacji motoryzacji. Kierowcy elektrycznych taksówek zapoznawać będą tysiące ludzi dziennie z zaletami auta elektrycznego: jego ekonomicznością i ekologicznością (brak emisji spalin), a tym samym wagą dla poprawy stanu powietrza w warunkach miejskich.

Cele         


Planujemy


Stan rynku


N.E.P.S.

POMÓŻMY MIASTOM ODDYCHAĆ