Planujemy:


Pojazdy EV w Inteligentnym Systemie Energetycznym. Planowanie i zarządzanie produkcją, magazynowaniem i zużyciem energii elektrycznej i ciepła.

Bezemisyjne źródła energii dla pojazdów z napędem elektrycznym. Wykorzystanie odnawialnych i lokalnych źródeł jako podstawowego źródła energii. Analizy wykorzystania innych źródeł: konwencjonalne (węglowe), kogeneracyjne?

Analiza możliwości zastosowania pojazdów z napędem elektrycznym jako magazynów energii. Dwukierunkowy przesył energii.

Pojazdy EV i magazyny energii jako istotny element Klastra Energii – analizy i pilotaż.

Testowanie różnych modeli biznesowych funkcjonowania „e-mobility” – pilotaż, identyfikacja ograniczeń, propozycja rozwiązań.

Opracowanie i przetestowanie w praktyce technologii ICT umożliwiających wymianę informacji i współpracę pomiędzy pojazdami (vehicle-to-vehicle) oraz infrastrukturą (vehicle-to-infrastructure).

Kompleksowa analiza integralności, interoperacyjności i efektywności wszystkich rodzajów rozwiązań i podsystemów wchodzących w skład systemów infrastruktury do zasilania pojazdów elektrycznych.

Opracowanie metodologii planowania oraz modeli postępowania dla optymalnej integracji infrastruktury systemów pojazdów elektrycznych z infrastrukturą dystrybucji energii odnawialnej.

Opracowanie rozwiązań dla systemów mobilności miejskiej, bazujących na rozwiązaniach ICT wykorzystywanych w inteligentnych miastach i skutkujących redukcją emisji tlenków węgla z sektora transportu.

Opracowanie usług wspierających rozwój i implementację elektrycznej mobilności w polskich miastach (Smart Connected Electromobility) oraz integrację tych systemów z infrastrukturą energetyczną i transportową. Badania i wdrożenie pilotażowe w Warszawie.

Uruchomienie programu budowy traktora elektrycznego, do prac polowych i miejskich oraz produkcji polskich akumulatorów zasilających.

Wsparcie rozwoju taksówek elektrycznych Electric Taxi (ET) oraz programu promującego samochody elektryczne: „Kierowca-Promotor-Sprzedawca”. Program zakłada profesjonalne przeszkolenie kierowców taksówek elektrycznych (ET) w zakresie znajomości zalet i specyfiki  pojazdów którymi świadczą usługę.

Wystąpienie w ramach Programu o wsparcie rządowe w postaci refinansowania energii pobieranej przez stacje ładowania. Brak kosztów energii spowoduje, iż efekt ekonomiczny wynikający z oszczędności na paliwie stanie się mocnym bodźcem dla rozwoju Sieci Partnerskiej i wzrostu użytkowników samochodów elektrycznych

Pozyskanie we współpracy z Cechem Motoryzacyjnym i Izbą Rzemiosła dużych stacji napraw i stacji diagnostycznych jako miejsc posadowienia stacji szybkiego ładowania oraz zaoferowania im programu szkoleniowego umożliwiającego uzyskanie uprawnień do naprawy i diagnostyki używanych samochodów elektrycznych.

Opracowanie systemu zarządzania i informacji dla użytkowników i dostawców usług integrujących wszystkie formy transportu w mieście w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej, redukcji emisji CO2.

Budowa ogólnopolskiej sieci partnerskiej stacji ładowania w oparciu o flotową ofertę „gniazdową” (gniazdo samochodów elektrycznych) obejmującą komplet: stacja szybkiego ładowania + 5 samochodów elektrycznych wraz z finansowaniem. Nabywca pakietu „Gniazdowego” dzięki oszczędności na kosztach paliwa, pokrywa całość lub większość raty leasingowej. System umożliwi rezerwację najbliższego miejsca ładowania oraz wzajemne rozliczenie kosztów energii.

Promocję medialną NEST ENERGY PARTNERS SYSTEM jako ogólnopolskiego programu ekologicznego w zakresie logistyki transportu wraz z zachętą do przystąpienia dla jednostek komunalnychw ramach lokalnych podprogramów np.: „Elektryczna Warszawa”, „Elektryczny Wrocław” itp.

Opracowanie inteligentnego systemu transportowego do wykorzystania pojazdów PICAV (Personal Intelligent City Accessible Vehicle) zapewniających pełną dostępność do przestrzeni miejskiej, zwłaszcza dla osób o ograniczonych możliwościach mobilnych.

Opracowanie inteligentnych i spersonalizowanych systemów informacji dla podróżnych wspierający procesy decyzyjne użytkowników, wsparcie przy wyborze najbardziej efektywnego i ekologicznego środka transportu w miastach.

Opracowanie rozwiązań integrujących pojazdy elektryczne z infrastrukturą energetyczną i transportową poprzez bezpieczny i kontrolowany transfer energii oraz danych.

Analiza i projektowanie systemów Connected car wymiany danych między pojazdem a dedykowanymi aplikacjami internetowymi, celem optymalizacji logistyki transportu i ograniczenia emisji CO2.


(Przykładowe aplikacje w ekosystemie connected car: producenci pojazdów, dostawcy aplikacji, użytkownicy, telematyka, leasing, rozszerzona gwarancja, zarządzanie cyklem życia klienta, telematyka ubezpieczeniowa, car sharing, E-Mobilność, odnajdowanie skradzionych pojazdów, ekologiczna jazda (eco driving), zarządzanie flotą, monitoring młodych kierowców, elektroniczny dziennik podróży, zdalna diagnostyka, ochrona przed kradzieżą, pomoc drogowa eCall bCall, Informacje i rozrywka, statystyki użytkowania, marketing oparty na lokalizacji pojazdu, dystrybucja treści multimedialnych, dostęp do Internetu w pojeździe, informacje o ruchu drogowym, car commerce programy lojalnościowe, zdalna rezerwacja miejsc parkingowych, polisy Pay As You Drive i Pay How You Drive, myjnie samochodowe, płatność za paliwo czy ładowanie, korzystanie z płatnych dróg, płatne parkowanie, usługi społecznościowe, korzystanie z informacji zwrotnych użytkownika, car sharing-współużytkowanie pojazdów przez społeczności lokalne, „grywalizacja”- gamification – wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami).

„GNIAZDOWY” PROGRAM ELEKTRYFIKACJI MOTORYZACJI  - NEST ENERGY PARTNERS SYSTEM Program plasowany we współpracy z KZRKiOR do SKR (Spółdzielnie Kółek Rolniczych), dużych gospodarstw rolnych i hodowlanych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w miejscowościach i miastach poniżej 20 tys. mieszkańców. jako program sprzedażowy: NEST ELECTRIC CARS oraz system partnerski wzajemnego udostępnia stacji ładowania NEST ENERGY PARTNERS SYTEM. 

POMÓŻMY MIASTOM ODDYCHAĆ

Cele         


Planujemy


Stan rynku


N.E.P.S.