PPEM został nominowany przez "Puls Biznesu" do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 w kategorii: Innowacyjna firma za realizację projektu "Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji" oraz za innowacyjne rozwiązanie elektrycznych taksówek w polskich aglomeracjach.

Wybór laureatów odbywa się w oparciu o realizowane przez dany podmiot projekty i inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych, jak i z budżetu własnego. Pod uwagę brana jest również dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na rozwój regionu i lokalnej społeczności. Przy wyborze kapituła kieruje się między innymi kwestią dotarcia z projektem do jak najszerszego grona opinii publicznej. Inicjatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym wyróżnienia jest "Puls biznesu" .

Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działające przy Politechnice Śląskiej.


Skład kapituły:

Prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior - przewodnicząca

Prof. dr hab. Andrzej Kiepas

Prof. PŚ dr hab. Izabela Jonek-Kowalska

Prof. SWPS dr hab. Agata Chudzicka-Czupała

Dr inż. Janusz Karwot
Damian Baran - redakcja Rzecz o Innowacjach
Jakub Laskowski - Centrum Inteligentnego Rozwoju


Dziękujemy za nominację!

POMÓŻMY MIASTOM ODDYCHAĆ