Nie ulega wątpliwości, iż samochody elektryczne stanowią przyszłość motoryzacji. Zdecydowanie bardziej ekologiczną niż wszelkie działania nad poprawą jej obecnego, spalinowego, stanu. Proces zastępowania samochodów o tradycyjnym napędzie przez elektryczny, mimo rozbudzonych oczekiwań przebiega wolno. Szczególnie w naszym kraju. Uwidacznia to żenująco niska liczba zarejestrowanych tego typu  samochodów w roku 2016– ledwie 450!

Rozwój tego sektora napotyka na kilka poważnych barier:

wysoka cena samochodów elektrycznych, zwłaszcza w porównaniu do odpowiedników spalinowych,

brak stacji doładowań, zwłaszcza szybkich,

ograniczony zasięg samochodów,

brak powszechnej świadomości (doświadczenia) zalet tego rodzaju pojazdów, Wdrożenie opisanego poniżej programu ma szansę w szybkim czasie przełamać te bariery. Zakłada on praktyczne wykorzystanie ekonomicznych zalet użytkowania samochodów elektrycznych przede wszystkim przez przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP. Jest to grupa o naturalnej skłonności do szybkiego wdrażania innowacji.  Jak dotychczas „rozwój” tego rynku opierał się na ekologicznych entuzjastach, publicystyce i wyczekiwaniu na wsparcie rządowe (najlepiej w postaci dotacji). Program „gniazdowy” ma na celu sytuację tą zmienić.

Cele         


Planujemy


Stan rynku


N.E.P.S.

POMÓŻMY MIASTOM ODDYCHAĆ