CO TO JEST PPEM?

POLSKI PROGRAM ELEKTRYFIKACJI MOTORYZACJI PPEM

Dnia 01.03.2017 roku w Jabłonnie koło Warszawy w należącym do Polskiej Akademii Nauk – Centrum Badawczym KEZO, odbyło się uroczyste podpisanie PPEM w obecności przedstawicieli władz centralnych jak i przedstawicieli samorządów lokalnych, szanownych gości ze świata nauki i biznesu. Sygnatariusze PPEM to Centrum Badawcze PN KEZO, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Cech Motoryzacyjny.

Głównym celem programu jest uruchomienie projektów partnerskich pomiędzy przedstawicielami przemysłu, samorządów, organizacji samorządowych i światem nauki reprezentowanym przez Centrum Badawcze PAN KEZO oraz związanych z Centrum jednostek badawczych. Projekty wspierać mają rozwój szeroko rozumianej elektro – mobilności w powiązaniu z aspektami technicznymi i organizacyjnymi funkcjonowania w lokalnych systemach energetycznych. Promowany będzie rozwój flot pojazdów z napędem elektrycznym, infrastruktury ładowania oraz technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych lub niskoemisyjnych. Monitorowane i analizowane będą aspekty środowiskowe i społeczne związane z funkcjonowaniem pojazdów z napędem elektrycznym w Polsce.  W celu realizacji proponowanych projektów planuje się wykorzystać środki własne partnerów oraz pozyskiwać środki krajowe i europejskie np. w ramach Programu Horyzont 2020 czy też Interreg Baltic Sea Region.

 • Pojazdy EV w Inteligentnym Systemie Energetycznym. Planowanie i zarządzanie produkcją, magazynowaniem i zużyciem energii elektrycznej i ciepła.
 • Bezemisyjne źródła energii dla pojazdów z napędem elektrycznym. Wykorzystanie odnawialnych i lokalnych źródeł jako podstawowego źródła energii. Analizy wykorzystania innych źródeł: konwencjonalne (węglowe), kogeneracyjne?
 • Analiza możliwości zastosowania pojazdów z napędem elektrycznym jako magazynów energii. Dwukierunkowy przesył energii.
 • Pojazdy EV i magazyny energii jako istotny element Klastra Energii – analizy i pilotaż.
 • Testowanie różnych modeli biznesowych funkcjonowania „e-mobility” – pilotaż, identyfikacja ograniczeń, propozycja rozwiązań.
 • Opracowanie i przetestowanie w praktyce technologii ICT umożliwiających wymianę informacji i współpracę pomiędzy pojazdami (vehicle-to-vehicle) oraz infrastrukturą (vehicle-to-infrastructure).
 • Kompleksowa analiza integralności, interoperacyjności i efektywności wszystkich rodzajów rozwiązań i podsystemów wchodzących w skład systemów infrastruktury do zasilania pojazdów elektrycznych.
 • Opracowanie metodologii planowania oraz modeli postępowania dla optymalnej integracji infrastruktury systemów pojazdów elektrycznych z infrastrukturą dystrybucji energii odnawialnej.
 • Opracowanie rozwiązań dla systemów mobilności miejskiej, bazujących na rozwiązaniach ICT wykorzystywanych w inteligentnych miastach i skutkujących redukcją emisji tlenków węgla z sektora transportu.
 • Opracowanie usług wspierających rozwój i implementację elektrycznej mobilności w polskich miastach (Smart Connected Electromobility) oraz integrację tych systemów z infrastrukturą energetyczną i transportową. Badania i wdrożenie pilotażowe w Warszawie.
 • Uruchomienie programu budowy traktora elektrycznego, do prac polowych i miejskich oraz produkcji polskich akumulatorów zasilających.
 • Wsparcie rozwoju taksówek elektrycznych oraz programu promującego samochody elektryczne: „Kierowca-Promotor-Sprzedawca”. Program zakłada profesjonalne przeszkolenie kierowców taksówek elektrycznych (ET) w zakresie znajomości zalet i specyfiki  pojazdów którymi świadczą usługę.
 • Wystąpienie w ramach Programu o wsparcie rządowe w postaci refinansowania energii pobieranej przez stacje ładowania. Brak kosztów energii spowoduje, iż efekt ekonomiczny wynikający z oszczędności na paliwie stanie się mocnym bodźcem dla rozwoju Sieci Partnerskiej i wzrostu użytkowników samochodów elektrycznych
 • Pozyskanie we współpracy z Cechem Motoryzacyjnym i Izbą Rzemiosła dużych stacji napraw i stacji diagnostycznych jako miejsc posadowienia stacji szybkiego ładowania oraz zaoferowania im programu szkoleniowego umożliwiającego uzyskanie uprawnień do naprawy i diagnostyki używanych samochodów elektrycznych.
 • Opracowanie systemu zarządzania i informacji dla użytkowników i dostawców usług integrujących wszystkie formy transportu w mieście w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej, redukcji emisji CO2.
 • Opracowanie inteligentnego systemu transportowego do wykorzystania pojazdów PICAV (Personal Intelligent City Accessible Vehicle) zapewniających pełną dostępność do przestrzeni miejskiej, zwłaszcza dla osób o ograniczonych możliwościach mobilnych.
 • Opracowanie inteligentnych i spersonalizowanych systemów informacji dla podróżnych wspierający procesy decyzyjne użytkowników, wsparcie przy wyborze najbardziej efektywnego i ekologicznego środka transportu w miastach.
 • Opracowanie rozwiązań integrujących pojazdy elektryczne z infrastrukturą energetyczną i transportową poprzez bezpieczny i kontrolowany transfer energii oraz danych.
 • Analiza i projektowanie systemów Connected car wymiany danych między pojazdem a dedykowanymi aplikacjami internetowymi, celem optymalizacji logistyki transportu i ograniczenia emisji CO2.
 • (Przykładowe aplikacje w ekosystemie connected car: producenci pojazdów, dostawcy aplikacji, użytkownicy, telematyka, leasing, rozszerzona gwarancja, zarządzanie cyklem życia klienta, telematyka ubezpieczeniowa, car sharing, E-Mobilność, odnajdowanie skradzionych pojazdów, ekologiczna jazda (eco driving), zarządzanie flotą, monitoring młodych kierowców, elektroniczny dziennik podróży, zdalna diagnostyka, ochrona przed kradzieżą, pomoc drogowa eCall bCall, Informacje i rozrywka, statystyki użytkowania, marketing oparty na lokalizacji pojazdu, dystrybucja treści multimedialnych, dostęp do Internetu w pojeździe, informacje o ruchu drogowym, car commerce programy lojalnościowe, zdalna rezerwacja miejsc parkingowych, polisy Pay As You Drive i Pay How You Drive, myjnie samochodowe, płatność za paliwo czy ładowanie, korzystanie z płatnych dróg, płatne parkowanie, usługi społecznościowe, korzystanie z informacji zwrotnych użytkownika, car sharing-współużytkowanie pojazdów przez społeczności lokalne, „grywalizacja”- gamification – wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami).

Nie ulega wątpliwości, iż samochody elektryczne stanowią przyszłość motoryzacji. Zdecydowanie bardziej ekologiczną niż wszelkie działania nad poprawą jej obecnego, spalinowego, stanu. Proces zastępowania samochodów o tradycyjnym napędzie przez elektryczny, mimo rozbudzonych oczekiwań przebiega wolno. Szczególnie w naszym kraju. Uwidacznia to żenująco niska liczba zarejestrowanych tego typu  samochodów w roku 2016– ledwie 450!

Rozwój tego sektora napotyka na kilka poważnych barier:

 • wysoka cena samochodów elektrycznych, zwłaszcza w porównaniu do odpowiedników spalinowych,
 • brak stacji doładowań, zwłaszcza szybkich,
 • ograniczony zasięg samochodów,
 • brak powszechnej świadomości (doświadczenia) zalet tego rodzaju pojazdów.

Wdrożenie opisanego poniżej programu ma szansę w szybkim czasie przełamać te bariery. Zakłada on praktyczne wykorzystanie ekonomicznych zalet użytkowania samochodów elektrycznych przede wszystkim przez przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP. Jest to grupa o naturalnej skłonności do szybkiego wdrażania innowacji.  Jak dotychczas „rozwój” tego rynku opierał się na ekologicznych entuzjastach, publicystyce i wyczekiwaniu na wsparcie rządowe (najlepiej w postaci dotacji). Program „gniazdowy” ma na celu sytuację tą zmienić.